Opdrachtsverklaring van de VZW


Elk mens is een wezen met een intrinsieke waarde. In intimiteit wordt deze waarde ontdekt en erkend. Deze waarde is oorzaak, doel en reden van het leven als mens. Het menselijk leven is kwetsbaar. Het heeft recht op respect en inzet ter bescherming.

De mens is een groeiend wezen. Door groei wordt de intrinsieke waarde een unieke waarde. Deze groei verdient interesse en inzet ter bevordering.

De mens is een samenlevend wezen. In de intieme ontmoeting wordt de intrinsieke waarde ervaren en erkend. In de zorgende ontmoeting wordt zij beschermd. In de vormende ontmoeting groeit zij. In de ontmoeting tussen het kind en de volwassene bloeit zij.

vzw Den Boomgaard is er ten dienste van de mens.