Missie van het CKG

Als een kind steeds de les wordt gelezen, wordt het een criticaster.

Als een kind dikwijls wordt afgetroefd, wordt het een vechthaan.

Als een kind bij herhaling in de hoek wordt gezet, krijgt het een schuldcomplex.

Als een kind aanvaard wordt, leert het anderen aanvaarden.

Als een kind aangespoord wordt, leert het creatief zijn.

Als een kind gewaardeerd wordt, leert het anderen waarderen.

Als een kind recht mag ervaren, leert het rechtvaardig zijn.

Als een kind in zekerheid mag leven, leert het vertrouwen hebben.

Als een kind nu en dan wordt geprezen, zal het in zijn eigen mogelijkheden geloven.

Als een kind in vriendschap en liefde mag leven, zal het leren in de wereld veel liefde te ontdekken.


De toekomst ligt in de handen van onze kinderen.

We hebben er alle belang bij er goed voor te zorgen.