Medewerkers

Op 1 januari 2014 werkten er 78 medewerkers in CKG Den Boomgaard.

 

In de leefgroepwerking zijn er 31 opvoeders actief, in de mobiele werking 12 thuisbegeleiders en 4 medewerkers staan in voor de oudertrainingen.

Deze kern wordt ondersteund

- door 14 logistieke medewerkers (poetsvrouwen, keukenpersoneel, werkmannen)

- door 12 inhoudelijke medewerkers (maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, pedagogen en psychologen).

 

Paul De Schutter is algemeen directeur. Hij wordt bijgestaan door Machtelt Goossens en Mark Vindevoghel.