Inhoudelijke basis

In het CKG Den Boomgaard staat het gezin centraal. Daarom vertrekt het CKG in al zijn begeleidingen van de hulpvraag van het gezin en zet het deze om in concrete en werkbare doelen (cfr. Van Yperen, 2008).

Hierbij houdt het rekening met het belang en de bekwaamheid van alle kinderen in het gezin (cfr. Decreet van de Rechtspositie vn de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp, richtlijnen van kind en Gezin).
Daartoe wordt de ontwikkeling en de tevredenheid van jonge kinderen in kaart gebracht aan de hand van diverse ontwikkelingslijsten en metingen (cfr. Kijk, ik word groot ; Ziko-vo) en bijgestuurd waar en wanneer nodig (cfr. Portage Programma).
Daarnaast wordt ten allen tijde gepoogd om de veiligheid van alle kinderen in het gezin te bevorderen aan de hand van Signs of Safety (cfr. Turnell en Edwards, 2009).

Het CKG Den Boomgaard legt dan ook de focus in het uitbouwen van een samenwerkingsrelatie met alle gezinsleden. Pas wanneer er sprake is van een voldoende goed evenwicht tussen afstand en nabijheid in de diverse relaties met en in het gezin (cfr. Geenen en Corveleyn, 2010), wordt er overgegaan op het geven van concrete pedagogische adviezen in de lijn van leertheoretische principes zoals o.a. omschreven in de trainingsprogramma’s Triple P, niveau 4.