We onderscheiden in het hulpverleningsaanbod van CKG Den Boomgaard de drie grote blokken die hierboven staan aangeduid.

Binnen elk blok zijn telkens meerdere modules. Modules van het ene blok kunnen gecombineerd worden met modules uit een ander blok.


Voor de eerder technische aspecten van deze modules verwijzen we naar www.jeugdhulpwijzer.be.