Bestuur en erkenning


vzw Den Boomgaard is het inrichtend bestuur van CKG Den Boomgaard. De zetel is Langemunte 10 in 9570 Lierde. Het ondernemingsnummer is 0429.897.961.


 Kind & Gezin heeft het CKG erkend en subsidieert het. Dit Agentschap neemt de taak op zich algemene richtlijnen uit te vaardigen en de werking van elk CKG afzonderlijk te evalueren.


De Vlaamse Zorginspectie inspecteert en controleert de werking ter plaatse.